Krug
Samo par godina za nas (1989)


Ovaj krug sam smislio
Ovaj krug sam stvorio
Ovaj krug sam razbio
U vetar rasuo,

Vetar misli,
Vetar zna
Sve sto znamo ti i ja.
On me voli,
On me nosi,
On me razbija....

Kao da sam umoran,
I kao da sam star !
Kao da je dosadno,
I suvise da znam...

Ovaj krug sam skupio
I opet sklopio!
On me voli,
On me nosi,
On mi oprasta....

Kao ne,
I kao da,
Kao zabrana,
I kao dozvola.
Kao ne ne ne,
Kao da da da,
Kao zabava,
I kao dosada.

Ovaj krug sam smislio
Ovaj krug sam stvorio
Ovaj krug sam razbio
U vetar rasuo,

Kao ne,
I kao da,
Kao zabrana,
I kao dozvola.
Kao ne ne ne,
Kao da da da
Kao zabava,
I kao dosada.

Milan Mladenovic

 

 

 

Fotografije sacuvao i poklonio Rijad Podzic.    Hvala

EKV WEB was first lounched on February 28, 1997
by Lukic Communications  and Firchie Drum Company.

Copyright 1997, 1998 Lukic Communications.